Undervisning i mental träning

Människan har en unik förmåga att erfara framtiden genom att sätta mål. Det påverkar vår uppmärksamhet och uthållighet framåt i tiden. Likt fysisk träning blir vi bättre på att tänka framåt ju mer vi tränar på det.

Med denna kurs får du det bästa som forskningen kommit fram till inom idrotts-, arbets- och organisationspsykologi.

Kursens fokus ligger på målstyrning.

Varje forskarterm kommer att förklaras i ett sammanhang som gör det begripligt och översatt till handfasta verktyg som du kan använda i din profession.

Forskningen har kommit fram till att organisationer som mår bra presterar bättre än de som mår dåligt. Många arbetsgivare hävdar att personalen är den viktigaste resursern ett företag har.

Med verktyg för målstyrning, öka välbefinnande och forma ett arbetsklimat som lockar fram lärande och kreativitet tar ni fram de förutsättningar som är nödvändiga för att personalen ska må bra och öka prestationerna på riktigt.

Passa på att ställa dina egna frågor innan föreläsningen, vi anpassar innehållet och besvarar dem.

Registrera dig för att få kraftfulla verktyg som kan förändra ditt liv!
Genom att fylla i och skicka in formuläret till oss registreras din intresseanmälan för denna kurs. Vi kontaktar dig inom 3 arbetsdagar för att stämma av:
 • Vilket kursformat du är intresserad av?
 • Ifall du har någon fråga du vill att vi besvarar under kursen?
 • Övriga funderingar?
Ditt förnamn
Ditt efternamn
Din e-postadress
Ditt telefonnummer
Jag godkänner villkoren för GDPR
100% Privacy Guaranteed
När du lämnar dina personuppgifter till oss vill vi att du ska känna dig trygg med att uppgifterna används på ett säkert sätt och bara i syften som vi informerar om. Läs vår 'Privacy Policy' för fullständig information.

Innehåll

 • Det moderna psykets uppkomst
 • Beskrivning av mål, motivation och prestation
 • Praktiska exempel från Peters och Peters samarbete
 • ​Deltagarnas egna frågor besvaras

Kunskapsmål

 • Psykets uppdelning och grundläggande funktioner
 • ​Förstå hur du ökar prestationsförmågan
 • ​Handfasta verktyg som är beprövade och fungerar

Målgrupp

Vi välkomnar alla men vänder oss i första hand till dig som har mandat och vill göra en förändring. Du vill utveckla inre styrka för att med insikt och full självkännedom kunna anta utmaningar som tidigare var utanför komfortzonen.

Kursformat som passar dig

Vi genomför kurser digitalt, klassrumskurser, konferenser och på plats hos våra företagskunder. Kurserna erbjuds dessutom i olika längder:
 • 90 minuter ger dig allmän kunskap om verktygen
 • 1 dag ger dig djupare insikt och förståelse
 • 3 dagar ger dig full insikt och förståelse

Verktyg som fungerar

Verktyg som dominerar på marknaden behöver inte vara samma verktyg som forskningen står bakom. Forskaren inom idrotts-, arbets- och organisationspsykologi lyfter fram de verktyg som prövats och bevisats fungera.

Fortsatt vägledning

Våra kurser ger dig en stabil grund att stå på med kunskap, förståelse, insikter och verktyg tagna från forskning inom idrotts-, arbets- och organisationspsykologi.
Att driva igenom en förändring av den här karaktären är krävande och vid behov kan vi kliva in som coach vars syfte är att ge dig det stöd företaget behöver för att forma en kultur och få valuta av effekterna av att ha en lärande, kreativ och välmående personal som behärskar målstyrning.
Kursledare
Peter Österberg, född 1964 är forskare inom idrotts-, arbets- och organisationspsykologi.

Peter startade sin ledarskapskarriär vid 16 års ålder som ungdomsledare och fortsatte som tränare tills han var 34 år. De sista 4 åren tränade han en grupp elitidrottare i trampolin som höjde sina prestationer mer än någon annan grupp i Sverige. Det blev starten för hans egen forskarkarriär som baserades på flera examina i (1) marknadsanalys, (2) organisationsutveckling, (3) emotionspsykologi, (4) socialpsykologi och som landande i en doktorsavhandling i arbets- och organisationspsykologi vid Lunds universitet. Peter har undervisat vid Göteborgs-, Helsingfors- och Uppsala universitet. Den röda tråden i hans forskning och undervisning är människan, hennes välbefinnande och prestationer.

Bortsett från forskningen så har Peter drivit eget företag och arbetat som executive coach för stora företag i drygt 10 år.

Peter är utåtriktad och trivs med att undervisa. Han har har en underhållande pedagogik och blandar forskningsmaterial med egen praktisk erfarenhet för att nå fram med sina budskap.

Peter blir din kursledare och förser dig med den kunskap, de verktyg och den vägledning du behöver.
Peter Österberg, Fil Dr. idrotts-, arbets- och organisationspsykologi