Undervisning i harmoni och samspel

En mix av manligt och kvinnligt är ett framgångsrecept men vilka fler ingredienser krävs för att skapa harmoni och samspel?

Med denna kurs får du det bästa som forskningen kommit fram till inom idrotts-, arbets- och organisationspsykologi.

Kursens fokus ligger på personalens harmoni och samspel.

Varje forskarterm kommer att förklaras i ett sammanhang som gör det begripligt och översatt till handfasta verktyg som du kan använda i din profession.

Forskningen har kommit fram till att organisationer som mår bra presterar bättre än de som mår dåligt. Många arbetsgivare hävdar att personalen är den viktigaste resursen ett företag har.

Med verktyg för att skapa harmoni och samspel mellan könen kan ni ta fram förutsättningarna som är nödvändiga för att personalen ska må bra och öka prestationerna på riktigt.

Passa på att ställa dina egna frågor innan kursen, vi anpassar innehållet och besvarar dem.

Registrera dig för att få kraftfulla verktyg som kan förändra hela företaget!
Genom att fylla i och skicka in formuläret till oss registreras din intresseanmälan för denna kurs. Vi kontaktar dig inom 3 arbetsdagar för att stämma av:
 • Vilket kursformat du är intresserad av?
 • Ifall du har någon fråga du vill att vi besvarar under kursen?
 • Övriga funderingar?
Ditt förnamn
Ditt efternamn
Din e-postadress
Ditt telefonnummer
Jag godkänner villkoren för GDPR
100% Privacy Guaranteed
När du lämnar dina personuppgifter till oss vill vi att du ska känna dig trygg med att uppgifterna används på ett säkert sätt och bara i syften som vi informerar om. Läs vår 'Privacy Policy' för fullständig information.

Innehåll

 • Det synliga livets uppkomst
 • Däggdjurens tid och starten på 'människans linje'
 • Biologi, psykofysiologi och kognition
 • ​Deltagarnas egna frågor besvaras

Kunskapsmål

 • Människans uppkomst
 • Förståelse när könsskillnader uppstår
 • Förståelse om manligt och kvinnligt på jobbet
 • ​Handfasta verktyg som är beprövade och fungerar

Målgrupp

Vi välkomnar alla men vänder oss i första hand till dig som har mandat och vill göra en förändring. Du kommer att få verktyg som kan göra skillnad för hela företaget.

Kursformat som passar dig

Vi genomför kurser digitalt, klassrumskurser, konferenser och på plats hos våra företagskunder. Kurserna erbjuds dessutom i olika längder:
 • 90 minuter ger dig allmänn kunskap om verktygen
 • 1 dag ger dig djupare insikt och förståelse
 • 3 dagar ger dig full insikt och förståelse

Verktyg som fungerar

Verktyg som dominerar på marknaden behöver inte vara samma verktyg som forskningen står bakom. Forskaren inom idrotts-, arbets- och organisationspsykologi lyfter fram de verktyg som prövats och bevisats fungera.

Fortsatt vägledning

Våra kurser ger dig en stabil grund att stå på med kunskap, förståelse, insikter och verktyg tagna från forskningen inom idrotts-, arbets- och organisationspsykologi.
Att driva igenom en förändring av den här karaktären är krävande och vid behov kan vi kliva in som coach vars syfte är att ge dig det stöd företaget behöver för att forma kulturen och få valuta av effekterna av att ha harmoni och samspel mellan könen.
Kursledare
Peter Österberg, född 1964 är forskare inom idrotts-, arbets- och organisationspsykologi.

Peter startade sin ledarskapskarriär vid 16 års ålder som ungdomsledare och fortsatte som tränare tills han var 34 år. De sista 4 åren tränade han en grupp elitidrottare i trampolin som höjde sina prestationer mer än någon annan grupp i Sverige. Det blev starten för hans egen forskarkarriär som baserades på flera examina i (1) marknadsanalys, (2) organisationsutveckling, (3) emotionspsykologi, (4) socialpsykologi och som landande i en doktorsavhandling i arbets- och organisationspsykologi vid Lunds universitet. Peter har undervisat vid Göteborgs-, Helsingfors- och Uppsala universitet. Den röda tråden i hans forskning och undervisning är människan, hennes välbefinnande och prestationer.

Bortsett från forskningen så har Peter drivit eget företag och arbetat som executive coach för stora företag i drygt 10 år.

Peter är utåtriktad och trivs med att undervisa. Han har har en underhållande pedagogik och blandar forskningsmaterial med egen praktisk erfarenhet för att nå fram med sina budskap.

Peter blir din kursledare och förser dig med den kunskap, de verktyg och den vägledning du behöver.
Peter Österberg, Fil Dr. idrotts-, arbets- och organisationspsykologi